Groei Nederlandse kansspelmarkt stagneert

Het BSR (brutospelresultaat) van de Nederlandse kansspelmarkt tussen januari 2023 tot augustus 2023 was 8%. Het brutospelresultaat wordt berekend door de uitgekeerde prijzen af te trekken van de totale inzet. Dit is behoorlijk lager dan de 33% van de 6 maanden daarvoor en daarmee stagneert de groei Nederlandse kansspelmarkt. Deze stagnatie blijkt uit het periodieke monitoringsrapport van de Ksa dat op 5 oktober jongstleden werd gepubliceerd.

Blijvende groei

Desondanks is er natuurlijk nog steeds een groei Nederlandse kansspelmarkt. René Jansen, de voorzitter van de Kansspelautoriteit, zegt hier het volgende over:

Deze vijfde monitoringsrapportage laat zien er sprake blijft van groei van de kansspelmarkt, ook al vlakt deze af. Dat betekent dat de markt zich naar verwachting ontwikkelt. De aanhoudende groei zorgt voor een toenemende verantwoordelijkheid bij aanbieders.

De Ksa blijft er streng op toezien dat de Nederlandse speler op een veilige markt kan gokken, met voldoende aandacht voor verslavingspreventie en inzicht in mogelijk problematisch speelgedrag. Zorgplicht en verslavingspreventie zijn een cruciaal onderdeel van ons toezicht.

Aantal accounts en spelers

De Ksa heeft door het gebruik van de CDB, de Controledatabank, inzicht in wat er zich precies afspeelt in de markt. Zo waren in juli 2023 826.000 actieve accounts in totaal bij alle aanbieders. Dit zegt niet zoveel over het aantal spelers, aangezien spelers bij meerdere legale Nederlandse casino’s een account kunnen hebben. De schatting is dat ongeveer 676.000 mensen de afgelopen 6 maanden online hebben gespeeld. Het verlies per speler per maand ligt op ongeveer € 170.

Kanalisatie

Belangrijk uitgangspunt bij de totstandkoming van de wet Koa was dat spelers beschermd moeten worden. Dit wordt bewerkstelligd door spelers alleen van een legaal aanbod gebruik te laten maken. De doelstelling was dat binnen 2 jaar 80% van de spelers alleen bij legale aanbieders spelen.

Deze doelstelling is gehaald. Op dit moment speelt namelijk 93% van de Nederlandse spelers bij online casino’s die opereren onder een vergunning van de Ksa. Ook hier is de groei Nederlandse kansspelmarkt zichtbaar.

Verantwoord spelen

Onderdeel van het beschermen van de speler is het voorkomen van kansspelverslaving. In augustus stonden er 48.000 mensen ingeschreven in Cruks voor minimaal 6 maanden. Dit aantal verschilt natuurlijk per maand, maar vertoont ook een lichte stijging die te verklaren is door de groei van de markt.

Er is altijd speciale aandacht voor jongvolwassenen. Spelers tussen de 18 en 24 zijn goed voor 21% van het aantal accounts. Gezien het feit dat zij 9.4% van de totale volwassen bevolking uitmaken, heeft deze groep relatief gezien veel accounts. Dit is ook logisch, online gokken onder jongeren en het inzetten op sportweddenschappen is populair. Wel verloren zij gemiddeld minder per maand, namelijk € 59. Dit komt door de lagere stortings- en verlieslimieten.

De Ksa brengt ieder half jaar een monitoringsrapport uit over de stand van zaken op de legale kansspelmarkt.