Privacy is van essentieel belang voor iedereen. Daarom heeft Nederlandse Online Casino een privacybeleid opgesteld. De website verzamelt enkele gegevens om ervoor te zorgen dat de site goed functioneert, adequaat beveiligd is en gebruiksvriendelijk blijft.

In onze privacyverklaring hieronder kun je gedetailleerd lezen welke gegevens worden verzameld en waarom. Daarnaast vind je informatie over hoe deze gegevens worden behandeld. Het beschermen van de gegevens van onze gebruikers heeft de hoogste prioriteit.

Persoonsgegevens die automatisch verwerkt worden

Nederlandse Online Casino verwerkt jouw persoonsgegevens wanneer je gebruikmaakt van onze diensten en/of wanneer je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Bij een bezoek aan Nederlandse Online Casino verzamelt de website automatisch de volgende gegevens:

Waarom worden deze gegevens verwerkt?

Deze persoonsgegevens worden verwerkt met als doel om

Nederlandse Online Casino maakt enkel gebruik van de noodzakelijke gegevens om ervoor te zorgen dat de website correct functioneert. De veiligheid en privacy van onze gebruikers zijn van het grootste belang. De automatisch verzamelde gegevens blijven anoniem. Bovendien wordt de site geoptimaliseerd om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Als laatste bewaart de website informatie over het surfgedrag van gebruikers, zoals de bezochte pagina’s en welke webpagina of zoekterm heeft geleid tot het bezoek aan Nederlandse Online Casino.

Hoe worden deze gegevens verkregen?

NederlandseOnlineCasino maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

De cookies op NederlandseOnlineCasino worden uitsluitend gebruikt voor puur technische functionaliteiten, die ervoor zorgen dat de website correct werkt. Hiermee kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook ingezet om de website goed te laten functioneren en te optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag volgen, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Cookie pop-up

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we om toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt ervoor kiezen om je af te melden voor cookies door de instellingen van jouw internetbrowser aan te passen, zodat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast is het ook mogelijk om eerder opgeslagen informatie te verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Gegevens die je zelf aan NederlandseOnlineCasino kunt verstrekken

Je kunt er ook zelf voor kiezen om meer gegevens te verstrekken aan NederlandseOnlineCasino. Bijvoorbeeld door het aanmelden voor de nieuwsbrief of het invullen van het contactformulier.

Voor het verzamelen van deze gegevens wordt gewerkt op basis van toestemming, wettelijke verplichting en uitvoering van overeenkomst.

Gevoelige persoonsgegevens

Nederlandse Online Casino heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Echter kan onze website de leeftijd van gebruikers niet controleren. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens worden verzameld van personen jonger dan 18 jaar.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De bescherming van jouw gegevens nemen wij uitermate serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

NederlandseOnlineCasino bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de gebruiker of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je bezit het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf of het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Wil je gebruik maken van recht op bezwaar en/of recht op gegevens-  overdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected] of maakt gebruik van het contactformulier.

Om te verifiëren dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je vriendelijk om bij het verzoek een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Hierbij vragen wij je om de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) af te schermen. Dit doen we ter bescherming van jouw privacy. Wanneer je een verzoek indient, zullen wij hier zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken, op reageren.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.