Sinds oktober 2021 is het mogelijk om in Nederland legaal online kansspelen aan te bieden en te spelen. Hiervoor moeten operators wel eerst een kansspelvergunning aanvragen en ontvangen. Maar hoe werkt de kansspelvergunning in Nederland precies en welke rol speelt de Kansspelautoriteit hierin?

De Kansspelautoriteit (Ksa)

In de meeste landen waar er online of in een fysiek casino wordt gegokt, is er een autoriteit die toezicht houdt op het reilen en zeilen van deze sector en deze reguleert. In Nederland is dit orgaan de Kansspelautoriteit (Ksa).

De Ksa reguleert, autoriseert en controleert aanbieders van kansspelen en houdt de maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot gokken in de gaten. Iedere Nederlandse kansspelaanbieder komt in een vroeg stadium van zijn ondernemerschap in aanraking met de Ksa.

De taken van de Ksa zijn afwisselend, maar hebben voornamelijk te maken met het reguleren van de goksector in Nederland en het beschermen van spelers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende activiteiten:

Toezicht en handhaving

Door vergunningen uit te geven houdt de Ksa zicht op het aantal aanbieders van kansspelen. De vergoeding die aanbieders voor de aanvraag en het bezit van de vergunning moeten betalen, bekostigt de activiteiten van de Ksa.

Indien blijkt dat een kansspelaanbieder zich niet aan de vergunningsvoorwaarden houdt of zijn kansspelen illegaal aanbiedt op de Nederlandse markt, dan kan de Ksa besluiten om tot handhaving over te gaan. De Ksa kan waarschuwingen geven, boetes opleggen en vergunningen intrekken. Het kan tevens andere overheidsorganen bijstaan in de handhaving of een overtreder voor de rechter brengen.

Consumentenbescherming

De Ksa treedt op tegen illegale aanbieders en aanbieders van casino’s die zich niet aan de vergunningsvoorwaarden houden. Kansspelaanbieders moeten hun beleid kenbaar maken aan spelers. Ze dienen ook toezicht te houden op het spelgedrag van hun spelers om overmatig speelgedrag en gokverslavingen te voorkomen.

De Ksa helpt mee bij het ontwikkelen van beleid om verslavingen en ander problematisch gedrag bij spelers te signaleren en voorkomen. Zowel bij online casino’s als fysieke casino’s moet de vergunningaanvrager aantonen dat hij maatregelen zal nemen om verslavingen te voorkomen en hoe het casino deze maatregelen uit zal voeren. Heeft een aanbieder dit niet voldoende duidelijk vastgelegd, dan kan de vergunningaanvraag worden afgewezen of ingetrokken.

De Ksa speelt een beperkte rol bij individuele zaken. Bij een gokverslaving kun je als persoon het best terecht bij hulpinstanties zoals Hervitas, Agog, GGZ Momentum of Jellinek. Hier werken specialisten die jou op een professionele manier kunnen helpen je speelgedrag onder controle te krijgen.

Het Loket Kansspel is in het leven geroepen door de Ksa. Het wordt bekostigd door de vergunninghouders en is het steunpunt voor spelers op het gebied van problemen met gokken. Ze bieden advies, hulp en begeleiding. Spelers kunnen hier 24 uur per dag terecht, ook eventueel anoniem.

Bedrijfsvoering

De Ksa houdt toezicht op de bedrijfsvoering van Nederlandse kansspelaanbieders. De toezichthouder controleert onder meer de financiële aspecten van het gokbedrijf en op welke manier ze met de gegevens van hun klanten omgaan. Tevens wordt er gecontroleerd of ze zich aan de beleidsstukken en de daaruit volgende procedures houden.

Kansspelautoriteit Nederland

Ksa en de wet

De Ksa is opgericht in 2012 als opvolger van het college van toezicht op de kansspelen. In de Wet op de Kansspelen vind je informatie over de manier waarop de goksector in Nederland gereguleerd is en wat de rol van de Ksa hierbij is.

Deze wet komt uit 1964 en was dus dringend aan de nodige updates toe. Zo hield de verouderde Wet op de Kansspelen geen rekening met het aanbieden van kansspelen online, internet en de iGaming sector bestonden immers nog niet. Tevens beperkte het gokken zich in die tijd alleen op Nederland en nu is de sector sterk geïnternationaliseerd is.

Deze oude wet had niets geregeld met betrekking tot de vergunningverlening aan aanbieders van online kansspelen. Hierdoor was het lange tijd niet mogelijk om legaal een online casino op te zetten in Nederland. De casino’s die vóór oktober 2021 actief waren in Nederland waren dan ook in overtreding.

Echter is er wel heel lang een gedoogbeleid gevoerd. Het was toen alleen mogelijk om voor echte, fysieke kansspelen een vergunning aan te vragen. De Wet op de Kansspelen was simpelweg niet ingesteld op online kansspelen.

Monopolie posities in Nederland

Daarbij geldt ook nog dat de Nederlandse overheid altijd een weinig liberale houding naar de sector heeft gehanteerd. In veel gevallen kunnen alleen aanbieders die van de Nederlandse Staat een speciaal monopolie in handen hebben gekregen sommige kansspelen aanbieden.

De Staatsloterij, Holland Casino en de Lotto zijn drie voorbeelden van zulke aanbieders. Deze bedrijven hadden monopolies op het aanbieden van kansspelen als roulette, poker, blackjack, een nationale loterij en het lottospel.

Ook de Postcode Loterij, de Vriendenloterij en de Bankgiro Loterij bezitten bijzondere vergunningen die ze het alleenrecht geven om bepaalde specifieke kansspelen en loterijen aan te bieden. Dit zijn echter geen staatsbedrijven.

Wet kansspelen op afstand

Dankzij de Wet kansspelen op afstand (Koa) die in 2021 is ingetreden, kunnen online kansspelaanbieders een Nederlandse kansspelvergunning krijgen. Voor de Nederlandse overheid is dit goed nieuws: de nieuwe kansspelvergunningen leveren namelijk extra geld in de vorm van belasting op voor de schatkist. Ook heeft de overheid hierdoor een beter beeld van de iGaming sector in Nederland.

De Wet Koa zou aanvankelijk op 1 juli 2020 in werking treden. Dit werd uitgesteld naar januari 2021. Er werd ook toen weer een vertraging van zes maanden aangekondigd. De lanceringsdatum zou daardoor verplaatst worden naar 1 juli 2021.

Vervolgens werd 1 april aangekondigd als officiële dag, eerste dag waarop geïnteresseerden hun vergunningaanvraag konden indienen en de eerste geldige licenties voor online gokken werden uiteindelijk op 1 oktober 2021 uitgegeven.

De vertragingen waren volgens de toenmalige minister Dekker noodzakelijk omdat de regering zich realiseerde dat er meer tijd nodig was om de nieuwe wetten te implementeren.

Waarom zijn online kansspelen in Nederland gelegaliseerd?

Volgens de Kansspelautoriteit (Ksa) zijn de belangrijkste redenen voor de legalisering van online gokken, de volgende:

Voorheen speelden Nederlandse online gokkers massaal bij buitenlandse online casino’s en pokersites. Dit leidde tot verschillende negatieve gevolgen:

Vereisten voor het verkrijgen van een Nederlandse kansspelvergunning

Om in aanmerking te komen voor een vergunning, moet de operator aan een aantal strikte voorwaarden voldoen. Alleen volledig ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen, nadat de eenmalige initiële kosten van € 50.000 betaald zijn.

Een aanvraag bevat zeven onderdelen die de aanvrager allemaal zorgvuldig moet invullen. Men moet hierbij diverse zaken onderbouwen en aanleveren, zoals algemene informatie over het bedrijf, de bedrijfsstructuur en de financiële situatie van het bedrijf, informatie over het beleid op het gebied van o.a. verslavingspreventie en fraudepreventie, informatie over de bedrijfsprocessen, de integriteit van het personeel en de betalingsmethoden.

Bij de Ksa kun je een lijst aanvragen met vereisten voor toekomstige online casino’s en bookmakers. Zo moet de eigenaar van een Nederlandse kansspelvergunning binnen de EU of EER wonen of een kantoor hebben. Hij of zij moet ook beschikken over een vertegenwoordiger in Nederland die gespecialiseerd is op het gebied van verantwoord spelen en de preventie daarvan.

Integriteitstest

Toekomstige aanbieders dienen een grondig integriteitsonderzoek te ondergaan en te garanderen dat elk aspect van het nieuwe online gaming portaal aan alle vereisten voldoet.

De integriteitstest is een grondig proces dat verschillende aspecten onderzoekt, waaronder het criminele verleden van de eigenaar, eventuele neigingen tot fraude, en het begrip van alle essentiële procedures en wettelijke vereisten. Succes in deze procedure is niet gegarandeerd, wat potentiële aanvragers kan ontmoedigen vanwege de hoge kosten van de aanvraagprocedure.

Aanvragende partijen dienen daarnaast een kwaliteitsbewakingsdocument voor te leggen dat door een onafhankelijke auditor wordt geverifieerd en goedgekeurd. Ook op het gebied van reclame en werving gelden strenge regels.

Exploitanten zullen een bruto kansspelbelasting van 30,5% moeten betalen (tarief vanaf 1 januari 2024), een van de hoogste in Europa.

Beperkingen op advertenties online gokken

Kansspelreclame is in Nederland beperkt, maar is niet volledig verboden. Er zijn beperkingen om kansspelverslaving te voorkomen en de consument te beschermen. Ook de bescherming van minderjarigen en jongvolwassenen is een belangrijk aspect van de beperking van kansspelreclame. Daarom is ongerichte reclame verboden sinds 1 juli 2023.

De Nederlandse wetgever wil een evenwicht vinden tussen enerzijds de mogelijkheid om spelers te kanaliseren van het illegale aanbod naar het legale en veilige aanbod, en anderzijds een hoog niveau van bescherming op het gebied van verslavingspreventie en consumentenbescherming. Dit is een wankel evenwicht dat bewaard moet worden. De discussie rondom reclame is echter nog steeds gaande, en het ziet er naar uit dat de regels nog strenger worden. Hierdoor dat het steeds moeilijker worden om de kanalisatiegraad te behouden en het evenwicht te bewaren.

De keuze om reclame te beperken betekent in de praktijk dat er strikte voorwaarden zitten aan kansspelreclame en dat er in de toekomst nog meer voorwaarden kunnen worden toegevoegd.

Zo mogen online casino’s geen high-performance atleten inzetten in hun advertenties. Deze atleten kunnen immers als rolmodellen dienen voor jongeren. In de nieuwste versie van de wetgeving zijn inmiddels ook niet-sportsterren toegevoegd die aantrekkelijk zijn voor jongeren, zoals influencers en bekende Nederlanders.

Ook sportteams kunnen rolmodellen zijn voor minderjarigen en jongeren. Daarom zijn ook deze opgenomen in het verbod, met als enige uitzondering de sponsoring van sportclubs. Het verbod hierop gaat in op 1 juli 2024.

Afkoelperiode

De Eerste Kamer stelde dat overtreders uit het verleden niet tot de eerste groep aanvragers konden behoren om met een licentie online casino spellen in Nederland aan te bieden. De eerste licenties werden daarom verstrekt aan betrouwbare operators.

Er was een cool down tot twee jaar om ervoor te zorgen dat licenties alleen werden afgegeven aan partijen die zich niet actief en specifiek op de Nederlandse markt hebben gericht, zoals verschillende casino’s zonder vergunning op dat moment wel deden.

Door het uitstellen van de oorspronkelijke openingsdatum van de markt, werd echter ook de afkoelperiode verlengd met negen maanden. De verlengde afkoelperiode is opgenomen in de vergunningsvoorwaarden van de Kansspelautoriteit.

CRUKS

Een belangrijk onderdeel van de kansspelvergunning is dat de online casino’s aangesloten moeten zijn op het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS). Dit trad in werking op 21 oktober 2021. Ook fysiekecasino’s en speelhallen moeten hierop aangesloten zijn.

Spelers die niet meer willen spelen bij fysiek en online casino’s kunnen zich voor minimaal 6 maanden inschrijven in CRUKS. Dit kan je doen online via je DigiD en je wordt dan direct in het register opgenomen. Heb je geen DigiD dan kan je een fysiek formulier gebruiken dat je online kan downloaden.

Wanneer een speler zich voor de eerste keer registreert bij een online operator, of als de speler toegang wil tot een fysiek casino, voert hij zijn BSN in. Vervolgens genereert de casinosoftware een CRUKS-code. Deze code wordt vergeleken met de lijst met codes voor spelers die zichzelf hebben uitgesloten. Als deze overeenkomt, mag de speler zich niet registreren of krijgt hij geen toegang tot het casino.

Cruks

De operator moet de CRUKS-code van de speler opslaan, maar zijn BSN verwijderen. Wanneer een speler opnieuw inlogt of een fysiek casino betreedt, wordt de CRUKS-code opnieuw vergeleken met de lijst. Iedere keer dat je opnieuw inlogt, wordt dus bekeken of je geregistreerd staat.

CRUKS genereert ook bepaalde statistieken die de casino’s en de Ksa kunnen gebruiken om informatie te verkrijgen. Deze statistieken hebben betrekking op het aantal zoekopdrachten en uitgesloten spelers. Ze mogen geen gegevens bevatten over de spelgewoonten van spelers.

Let op! Er zijn in het buitenland ook verschillende casino’s zonder CRUKS te vinden. Hier kan je dus CRUKS omzeilen mocht je je hebben geregistreerd en toch willen spelen. We adviseren je wel om altijd realistische limieten in te stellen en onze verantwoord spelen tips goed in gedachten te houden.

Wat moet een ondernemer hebben om een online casino in Nederland te kunnen openen?

Aangezien de wettelijke voorwaarden in Nederland vrij streng zijn ten aanzien van online kansspelaanbieders, is het belangrijk dat ondernemers die plannen hebben om een Nederlands online casino te lanceren, goed voorbereid zijn.

Een duidelijk businessplan met gedetailleerde marketingcampagnes

De eigenaar van een online casino of een gokbedrijf moet een marketing strategie ontwikkelen die voldoet aan de eisen van de overheid. Men moet de doelgroep analyseren, wanneer en hoe deze zal worden benaderd en andere gerelateerde omstandigheden.

Geschikte hardware en software

Een ander belangrijk aspect is het gebruik van optimale casino hardware en software. De eigenaar moet klaar zijn voor de technische aspecten zoals de lokale internetverkeersomstandigheden, database- en serverlimieten, enzovoort. Tevens moet de operator aangesloten zijn op de Control Database (CDB). Dit is een server van de Ksa waar bepaalde verplichte informatie opgeslagen moet worden en waar de Ksa toegang tot heeft.

Een goede keus aan betalingsmethoden

Een ander cruciaal aspect is het aanbieden van diverse betalingsmethoden die specifiek gericht zijn op Nederlandse casino spelers. Naast traditionele betalingsmethoden zoals bij creditcard casino, is het ook belangrijk om stortingen aan te bieden die passen in een iDEAL casino, PayPal casino, Paysafecard casino, Trustly en andere populaire methoden.

Een uitgebreid aanbod met gokkasten en andere casino spellen

Een online gokaanbieder moet het online publiek een grote verscheidenheid aan gokkasten en online casino spellen kunnen aanbieden. Deze dienen zowel op pc als op mobiele apparaten goed te werken, aangezien mobiel gokken de norm is vandaag de dag.

Ksa: actie bij overtredingen

De Ksa houdt de Nederlandse markt in de gaten, maar doet meer dan dat. De Ksa let er ook op of buitenlandse bedrijven via online casino’s de Nederlandse gokmarkt proberen aan te boren door hun websites op Nederlandse klanten te richten. Het is van groot belang om handhavend op te treden tegen dit soort aanbieders, om het welzijn van de Nederlandse speler te kunnen waarborgen en onrechtmatige concurrentie ten nadele van Nederlandse aanbieders te voorkomen.

Ksa was voor de regulering enigszins terughoudend te noemen als het aankwam op het daadwerkelijk beboeten van dit soort aanbieders. De autoriteit erkende namelijk dat enerzijds deze buitenlandse aanbieders in overtreding waren door Nederlandse klanten naar hun sites te lokken. Anderzijds wilde de Ksa het vrije internetverkeer niet te veel beperkingen opleggen. Ook omdat de Wet op de Kansspelen geen details verschafte over online gokken en de toelaatbaarheid ervan.

Sinds de nieuwe Wet Kansspelen op Afstand, is de Ksa overgegaan tot het actief beboeten van kansspelaanbieders die het met de Nederlandse regels niet zo nauw nemen. Zo hebben de moederbedrijven van Unibet en Kroon Casino eerder fikse boetes opgelegd gekregen. Deze online casino’s waren namelijk gericht op Nederlandse spelers.

De Ksa beschikt over meerdere instrumenten om bedrijven die zich niet aan de regels houden te straffen. Voorbeelden hiervan zijn de last onder bestuursdwang, de bestuurlijke boete en de dwangsom. Daarnaast mag de Ksa er voor kiezen om een ernstige overtreding door te verwijzen naar het Openbaar Ministerie.

Nederlandse online kansspelvergunninghouders

De Kansspelautoriteit krijgt nog steeds aanvragen van operators die toe willen treden tot de gereguleerde Nederlandse online gokmarkt. René Jansen, bestuurder van de Kansspelautoriteit tot 2024, benadrukt dat alle aanvragers grondig worden onderzocht op basis van hun eerdere gedrag en reputatie op het gebied van veilig gokken. Er is namelijk geen limiet gesteld aan het aantal kansspelaanbieders. Het aantal is echter wel drastisch gedaald.

Alle aanvragers moeten aantonen dat ze voldoen aan de technische vereisten met betrekking tot het onderhouden van hun spelerdatabases en het verbinden van hun platforms met CRUKS en de CDB.

Fysieke casinoketens met online vergunning

In Nederland zijn er verschillende fysieke casino’s die dankzij de Wet Kansspelen op Afstand een online platform lanceerden.

Holland Casino

Holland Casino is een van de eerste Nederlandse casino’s die in de rij ging staan voor het verkrijgen van een licentie om online kansspelen aan te bieden. De naam Holland Casino is een gevestigde naam in Nederland met in totaal 14 casino’s die verspreid liggen over het land. Het is het enige fysieke casino waar ook tafelspellen met dealers mogen worden aangeboden. Het casino lanceerde Holland Casino online na de goedkeuring van de vergunning.

Jack’s Casino

Jacks.nl, dat beheerd wordt door JVH gaming & entertainment, is een bekende gokhalketen met 86 fysieke vestigingen in Nederland. Het casino heeft een online casino en sportsbook gelanceerd, zodat bezoekers van het casino ook online kunnen genieten van het ruime spelaanbod. JVH Gaming is een samenwerking aangegaan met Evolution. Dit betekent dat Jacks.nl ook populaire live dealer spellen van Evolution aanbiedt.

Fairplay Casino

Het derde fysieke casino dat online is gegaan is Fair Play Casino. Ook dit is een exploitant van gokhallen en heeft geen specifieke casino vergunning zoals Holland Casino. Er zijn 34 kleine vestigingen verspreid over het hele land. Online bieden ze een uitgebreid assortiment aan spellen, waaronder live casino spellen, bingo en casino spellen. Bekijk de Fair Play Online Casino review hier.

Buitenlandse online casino’s met Nederlandse kansspelvergunning

Er is ook veel interesse van buitenlandse aanbieders in de Nederlandse online gokmarkt. Onder meer Bet365, Entain (BetCity) en Kindred Group (Unibet) hebben de stap gezet om de Nederlandse iGaming-markt te betreden.

Betsson

Betsson is een in Zweden gevestigde online operator die inmiddels een aantal vergunningen heeft aangevraagd voor Nederland. De operator pleitte al lang bij de wetgevers van Nederland om een geliberaliseerde gokregulering in te voeren. Het gokbedrijf maakt deel uit van de online groep Betsson AB, en was van plan Oranje Casino en Kroon Casino weer actief te maken. Halverwege 2023 hebben ze echter aangekondigd voorlopig af te zien van het betreden van de markt. Ze hebben wel echter GoldRun Casino gekocht, een kant en klaar online casino met een Ksa licentie.

Kindred Group

Kindred Group heeft in het verleden een boete gekregen van € 470.000 voor het aanbieden van illegale activiteiten in Nederland. Toch bleef Kindred zich inzetten voor het verkrijgen van een Nederlandse kansspelvergunning, wat het uiteindelijk in juni 2022 ontving. Het bedrijf beheert onder meer Unibet, een populaire online bookmaker. Kindred Group kon nog niet gelijk in 2021 een vergunning aanvragen aangezien ze eerst de afkoelperiode moesten doorlopen.

Bet365

Bet365 is een groot internationaal bedrijf en was een van de eerste tien vergunnninghouders. Ze zijn bijzonder sterk in hun sportsbook en casino spellen staan op de tweede plek. Het is een grote concurrent van Unibet dus. Het is er absoluut eentje om door de spelers die van sportweddenschappen houden, in de gaten te worden gehouden.

Legale Nederlandse online casino's

Andere kansspelvergunningen

Uiteraard biedt de kansspelvergunning van de Ksa niet de enige vorm van veiligheid en bescherming voor Nederlandse spelers. Er zijn ook buitenlandse online casino’s met een uitstekend en veilig spelaanbod. Hier kun je eenvoudig storten en uitbetalen met diverse betaalmethodes waaronder crypto, terwijl je op een betrouwbare manier van een plezierige speelervaring geniet. Onze casino deskundigen testen een uitgebreid scala aan aanbieders, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken uit het diverse aanbod van online casino’s. Zij hebben voor jou een top 10 casino online samengesteld. Hier kun je het casino selecteren dat het beste aansluit bij jouw persoonlijke voorkeuren.

Veelgestelde vragen