Curaçao is een populaire vestigingsplaats voor online casino’s. Dat is niet zo gek, want Curaçao is een van de eerste landen waar je een vergunning kon aanvragen voor het exploiteren van online casino’s en sportsbook. De vergunningen werden reeds voor het eerst verstrekt in 1996. De autoriteit die op dit eiland als eerste een vergunning uitgaf was Curaçao eGaming.

Kansspelautoriteit Curaçao

De officiële naam van de huidige instantie is de Curaçao Gaming Control Board. Deze werd opgericht in 1999. Zij hielden in die tijd toezicht op het land-based casino aanbod. Sinds 2013 zijn zij echter de autoriteit die verantwoordelijk is voor de gehele gaming industrie voor en op het eiland. In 2017 is hier ook de verantwoording bijgekomen voor de loterij industrie. Vanaf 2020 is de GCB ook verantwoordelijk voor het verstrekken van vergunningen voor en de supervisie van de online gaming sector. Zij doen dit in samenwerking met de Curaçao eGaming, die de operatie van de vergunning op zich neemt.

Vele jaren heeft de kansspelwetgeving in Curaçao in een slecht daglicht gestaan. Dit was niet geheel zonder reden. Het was nog niet zo erg als een casino zonder vergunning, maar er is duidelijk gebrek geweest aan regelgeving wat in het verleden vaak tot problemen geleid heeft. In 2014 is er dan ook besloten om periodieke controles uit te voeren. Er zijn nu striktere voorwaarden voor het verstrekken van een vergunning en het is ook niet meer zo makkelijk om deze te verkrijgen.

De doelstelling van de GCB is om de wetgeving te moderniseren en in lijn te brengen met de internationale wet- en regelgeving. Het orgaan wil zich ontwikkelen tot een onafhankelijke instantie dat verantwoordelijk is voor het vertrekken van vergunningen en de supervisie over alle kansspellen. Dit proces is sinds midden 2023 gaande.

National Ordinance for Games of Chance (LOK)

De LOK is deze nieuwe op handen zijnde wet, die noodzakelijk is voor Curaçao om aantrekkelijk te blijven voor potentiële aanbieders van online kansspelen. Een strikter framework is vereist en hier wordt invulling aan gegeven in deze nieuwe wetgeving, die in feite een aanvulling is op de huidige. De regering heeft zich begin 2024 over deze nieuwe wet gebogen.

De huidige wetgeving in Curaçao vereist van exploitanten dat ze een sublicentie aanvragen bij een van de vier bestaande hoofdlicentiehouders. Zodra de LOK intreedt, krijgen de houders van sublicenties drie maanden de tijd om een nieuwe aanvraag in te dienen bij de Gaming Control Board (GCB) voor een directe vergunning.

Een andere belangrijke wijziging is de manier waarop een licentie wordt aangevraagd.

Het nieuwe portaal van GCB

Aanvragen voor nieuwe vergunningen moeten worden ingediend via het nieuw opgerichte portaal van de GCB. Vanaf september 2023 is het mogelijk om via dit portaal informatie te verkrijgen over het nieuwe proces, de benodigde formulieren te downloaden en richtlijnen te raadplegen voor het invullen van de aanvraag. Sinds november van 2023 jaar is het eveneens mogelijk om daadwerkelijk de ingevulde formulieren in te dienen.

De nieuwe aanvraag bestaat uit het invullen van drie verschillende formulieren, die ingediend moeten worden met de benodigde ondersteunende documenten:

Soorten vergunningen

De instantie heeft er in eerste instantie voor gekozen om de vergunningen in twee delen op te splitsen. Je had de hoofdlicentie en een sublicentie. De hoofdlicentie gaf een bedrijf het recht om kansspelen te organiseren, waaronder ook online casino spellen.

De sublicentie was specifiek gericht op het aanbieden van een online casino. Hierbij werd vooral gekeken of een bedrijf de financiële middelen heeft en of het door hun aangeboden online casino betrouwbaar is.

Deze tweedeling gaat nu dus op de schop en online casino’s moeten zelf een directe vergunning aanvragen via het portaal. Dit is dus niet meer via een sublicentie mogelijk.

Kansspelvergunning Curaçao

Kansspelvergunning Curaçao voordelen

Het is nog steeds populair onder online casino exploitanten om een licentie in Curaçao aan te vragen. Reden hiervoor is dat de aanvraag nog steeds eenvoudig verloopt. Het gevolg is dat je snel in bezit bent van een kansspelvergunning. Het duurt gemiddeld tussen de vier en acht weken om de aanvraag af te ronden.

Een tweede voordeel is dat een bedrijf met een geldige licentie meerdere online casino’s kan opstarten. Je hoeft dus maar een keer een aanvraag te doen als je meerdere casino’s exploiteert. Dit kan veel tijd en vooral veel geld schelen.

Ten derde is Curaçao in verhouding met andere landen opmerkelijk goedkoper wanneer het gaat om een vergunningaanvraag. Tevens heft Curaçao een belasting van slechts 2% op de nettowinst en werpt hiermee geen gigantische toetredingsdrempels op.

Tevens is dit de enige autoriteiten die het storten met en uitbetalen naar een crypto wallet toestaat.

Kansspelvergunning Curaçao nadelen

Een van de grootste nadelen van een kansspelvergunning in Curaçao is dat deze vergunning niet zoveel aanzien heeft in vergelijking met vele andere kansspellicenties, zoals bijvoorbeeld de Kanspelvergunning Malta. De bescherming van de speler staat niet zo hoog aangeschreven. Maar de GCB realiseert zich nu dat de reputatie in het geding is en probeert dit te verbeteren door de nieuwe LOK aanvulling op de wetgeving.

Curaçao bemiddelt daarnaast niet of weinig in geschillen tussen spelers en operators. Dit kan een nadeel vormen voor spelers van deze casino’s, indien er sprake is van een dispuut.

Hoe kun je een kansspellicentie verkrijgen in Curaçao?

Alleen bedrijven die geregistreerd zijn in Curaçao kunnen worden goedgekeurd voor een licentie. Om de registratie van een licentie aan te vragen, moet een bedrijf voldoen aan bepaalde basiscriteria:

Elke operator moet een financiële administratie bijhouden, goed werkende spellen aanbieden en een grondige beschrijving geven van de activiteit van het bedrijf. Dit betekent ook dat je het bedrijf moet registreren in de E-Zone van het land. Dit houdt ook in dat alle servers en hosting zich op Curaçao moeten bevinden.

Voor het verkrijgen van een Kansspelvergunning Curaçao licentie moet je een aantal stappen doorlopen:

  1. Dien een aanvraag in via het nieuwe portaal van de GCB.
  2. Vul alle drie de aanvraagformulieren in en dien het in samen met alle benodigde documenten.
  3. Maak de betaling over.
  4. Wacht ongeveer zes weken op de goedkeuring van de licentie.

Als je niet aan al de vereisten voldoet, zal de kansspelcommissie een checklist met noodzakelijke verbeteringen verstrekken.

Er worden regelmatig audits uitgevoerd om te kijken of het online casino Curaçao zich nog aan de regels houdt. Om boetes te vermijden, moet je rekening houden met de commissie vereisten wat betreft domeinen, links en diensten.

Hoeveel kost een Curaçaose kansspellicentie?

De prijs voor een sublicentie van een van de houders van een master licentie kon variëren afhankelijk van de vraag. Over het algemeen betaalde je € 21.900 per jaar + 6% omzetbelasting. De verlenging van de licentie kostte eveneens € 21.900 + 6% omzetbelasting. Ook deze vergoedingen zijn op de schop gegaan. De aanvraag gaat nu rond de € 4.000 kosten en de jaarlijkse kosten zijn ongeveer € 12.000. Daar komt nog een maandelijks tarief bij van € 250 per website url.

Hoofdlicentiehouders

Er waren 4 bedrijven in Curaçao die een hoofdlicentie hadden om sub licenties uit te geven. Ze noemden dit ook wel IP-licenties. Dit zijn slechts dataverwerkingslicenties voor telecommunicatiebedrijven. De bedrijven zijn:

Master licentiehouders verkochten complete pakketten aan geïnteresseerde online casino’s. De pakketten bestonden niet alleen uit een IP-licentie, maar ook uit webserver diensten, accountancydiensten, belastingadvies en vertrouwensdiensten. Investeerders konden op die manier heel makkelijk en snel vele casino merken uit de grond stampen die allemaal op elkaar leken.

Spelproviders die een licentie van Curaçao bezitten zijn onder andere Bla Bla Bla Studios en Bomba Games.

Gaming Control Board

Op 18 december 2018 maakte de minister van Financiën bekend dat de Curaçao Gaming Control Board (GCB) verantwoordelijk zal zijn voor de regulering van de online kansspelsector. Op 15 februari 2019 is de GCB benoemd tot toezichthouder AML/CFT. Dit geldt voor alle kansspelsectoren die actief zijn op en vanuit Curaçao, waaronder de online kansspelsector.

Kansspelvergunning curacao GCB

Contactgegevens:

Curaçao Gaming Control Board
Emancipatie Boulevard
Dominico F. “Don” Martina 23
Willemstad, Curaçao
Tel:  +(599 9) 737-2299
Website: https://www.gamingcontrolcuracao.org/