Kansspelautoriteit legt boetes op

Regelmatig lees je in het nieuws dat de Kansspelautoriteit (KSA), boetes oplegt aan zowel illegale als legale kansspelaanbieders. En deze liegen er vaak niet om. Bij overtreding van de Wet op de Kansspelen heeft de KSA het recht om handhavend op te treden. Zij doet dit door onder andere het opleggen van boetes.

Hoe bepaalt de KSA de hoogte van de boete en wie heeft er reeds een boete ontvangen? Wij geven antwoord op deze twee, en nog meer vragen, omtrent KSA boetes.

De Wet KOA

Hoe zat het ook weer met de Wet KOA? Op 1 april 2021 is de Wet Kansspelen op afstand in werking getreden. Hiervoor was het spelen bij een online casino voor inwoners in Nederland illegaal. Aanbieders van online kansspelen die Nederlandse spelers willen aantrekken, zijn nu verplicht om een vergunning aan te vragen bij de KSA. Indien deze verstrekt wordt, mag het bedrijf van start gaan.

De KSA is niet alleen verantwoordelijk voor de regulering, maar ook van de handhaving van deze wet. Indien een aanbieder geen vergunning heeft, mag het geen kansspelen aan inwoners van Nederland aanbieden.

Handhaving legaal en illegaal aanbod

De KSA handhaving is tweeledig. De KSA ziet erop toe dat vergunninghouders aan de regels voldoen en blijven voldoen. Tevens bestrijden zij het aanbieden van online kansspelen aan Nederlanders door partijen zonder KSA vergunning, illegale aanbieders dus. Het eerste is belangrijk, maar het tweede is misschien nog wel belangrijker.

Met het oog op bescherming van de consument is het noodzakelijk dat het illegale aanbod hard wordt bestreden. Maar ook moeten de legale aanbieders bestaansrecht hebben en kans om een plekje in de markt te veroveren.

Tevens moet de door de KSA beoogde kanalisatiegraad van 80% na 3 jaar van de inwerkingtreding behaald worden. Dit kan alleen bewerkstelligd worden door een resoluut optreden van de KSA.

KSA left boetes op aan online casino's

Totstandkoming van de boete illegale aanbieders

De KSA is gelukkig actief illegale aanbieders aan het opsporen om de legale aanbieders bestaansrecht te geven, het beleid te handhaven en de geoogde kanalisatiegraad te behalen. Als leidraad gebruikt de KSA hiervoor de ‘boetebeleidsregels illegaal aanbod kansspelen op afstand 2021’. Deze zijn openbaar en hier is precies na te lezen waarvoor en hoeveel er beboet wordt.

Tevens kan de KSA een bestuurlijke boete opleggen. Hiermee wordt bedoeld dat de natuurlijke of rechtspersonen die leiding geven aan die illegale bedrijven, die in overtreding zijn van de Wet kansspelen of afstand, een boete opgelegd krijgen.

Belangrijk in het bovenstaande is dat de boetes meestal opgelegd worden via een last onder dwangsom. Dit wil zeggen dat de illegale aanbieder gesommeerd wordt om de illegalen praktijken direct te stoppen. Indien ze dit niet doen, dan moet de boete betaald worden. De aanbieder weet wat hij kan verwachten en zal een financiële afweging maken: nog even doorgaan en de boete betalen of direct stoppen. Daarom is het belangrijk geweest dat het boetebeleid is aangepast en de sancties verhoogd.

Bepalen van de hoogte van Kansspelautoriteit boetes

In de boetebeleidsregels staat bepaald dat de boete bestaat uit twee delen. De kansspelautoriteit boetes bestaan uit de basisboete en een verhoging. De hoogte is afhankelijk van de omzet. De basisboete is 4% van de omzet indien deze meer dan € 15 miljoen is. Is de omzet lager, dan wordt er een vast bedrag van € 600.000 in rekening gebracht.

De verhoging is gebaseerd op zogenaamde boeteverhogende omstandigheden. Onderstaand zijn enkele voorbeelden van verzwarende omstandigheden, voor illegale aanbieders:

Voor deze omstandigheden zijn vaststaande bedragen of percentages vastgelegd in de boetebeleidsregels. Deze bedragen liggen ergens tussen de € 75.000 en € 100.000 of 0.5% – 1.0% van de omzet. Je begrijpt dat deze dus behoorlijk kunnen oplopen.

Beroep aantekenen

De aanbieder heeft het recht om beroep aan te tekenen tegen de Kansspelautoriteit boetes. Hierin kan hij zijn verkeerd doening toelichten en verdedigen. In de praktijk is echter gebleken dat de KSA hier niet zo ontvankelijk voor is en er moet gewoon betaald worden.

Kansspelautoriteit legt boetes op voor legale casino's

Welke legale online casino’s hebben boetes ontvangen?

Behalve illegale aanbieders, worden er ook wel eens legale aanbieders beboet. Er zijn een aantal die reeds een boete hebben ontvangen.

Opvallend is een boete die is uitgedeeld aan verschillende KSA online casino’s voor hetzelfde feit. Het betreft hier een boete voor het sturen van reclame, e-mails in dit geval, aan jongvolwassenen in de periode tussen 1 oktober 2021 en mid februari 2022. Dit is niet toegestaan en hiervoor zijn Jacks.nl, TOTO, bet365 en BetCity beboet. De hoogte van alle boetes bedraagt € 400.000.

De aanbieders zijn het hier echter niet mee eens en voeren aan dat op dat moment het niet duidelijk was dat dit niet mocht. Ze hadden de regel dat je je niet mag richten op jongvolwassenen, anders op gevat. Deze regel werd pas in februari toegelicht door de KSA en toen pas kwam er duidelijkheid. Helaas heeft de KSA hier geen sympathie voor en zullen de boetes betaald moeten worden.

Welke illegale bedrijven hebben boetes ontvangen?

Een groot aantal illegale aanbieders zijn reeds beboet voor het aanbieden van online gokken. Helaas had dit niet het gewenste effect en is het boetebeleid aangepast. Eind 2022, na het aanpassen van dit beleid, heeft de KSA in totaal 7 uitbaters van illegale online websites die kansspelen aanbieden, een boete opgelegd van in totaal 25 miljoen. En dat is niet misselijk, nog nooit werden er zulke hoge boetes uitgedeeld.

Zowel de basisboete als de boete gebaseerd op verzwarende omstandigheden is aanmerkelijk verhoogd. Behalve Shark 77 heeft de KSA niet bekend gemaakt welke partijen dit zijn, wegens nog lopende juridische procedures.

De hoogste KSA boetes ooit

Alhoewel het totaal van de hierboven genoemde 25 miljoen niet verder per aanbieder is gespecificeerd, is het duidelijk dat dit de hoogste opgelegde boetes ooit zijn. We hopen dat de KSA deze ook werkelijk in het laatje ontvangt en dit geld aanwendt voor spelerbescherming en de strijd tegen de illegale kansspelaanbieders.

Een andere boete die we zeker ook nog even moeten vermelden is de boete die is uitgedeeld aan N1 Interactive aan het einde van 2022, deze bedroeg maar liefst € 12.6 miljoen.

Zijn de boetes effectief?

Het antwoord op deze vraag is zowel ja als nee. Een boete en de publiciteit die dit geeft, kan reputatieschade veroorzaken voor legale online casino aanbieders. Behalve dat het natuurlijk ook geld kost. Hier zitten ze natuurlijk niet op te wachten en zullen dus hun uiterste best doen om boetes te voorkomen.

Bij illegale aanbieders ligt dat wat anders en hierin speelt de hoogte van de boete een rol. Is de boete namelijk te laag in verhouding tot de extra omzet die Nederlandse spelers het bedrijf opleveren, dan heeft een boete weinig effect.

Is de boete zeer hoog, dan heeft dit zeker een afschrikkend effect. Een andere bijkomend probleem bij de illegale aanbieders is dat de structuur van het bedrijf niet altijd duidelijk is, waardoor het innen van het geldbedrag een hele uitdaging is.

Boetes illegale kansspelaanbieders

Andere handhavingsmaatregelen

De KSA geeft ook waarschuwingen met eventueel een last onder dwangsom daaraan gekoppeld. Dit betekent dat de overtreding van de wet- of regelgeving beëindigd moet worden.

Indien dit niet op het opgelegde tijdstip gebeurt, moet de dwangsom betaald worden aan de KSA. Een andere handhavingsmaatregel voor legale aanbieder zou een tijdelijke schorsing van de licentie zijn. Dit is nog niet gebeurd, maar er is wel sprake van dat dit in de toekomst zou kunnen gebeuren.

De laatste ontwikkelingen

In 2024 wordt de KOA geëvalueerd. Dat duurt echter nog even en bijsturing was gewenst op sommige punten.

Op 1 juli 2023 gaat het Besluit ongerichte reclame kansspelen op afstand (Besluit orka) van kracht. Het doel is om kwetsbare groepen, zoals jongeren van 18 tot en 23 en spelers geregistreerd in CRUKS register, beter te beschermen tegen gokverslaving. Dit verbod houdt in dat radio en tv-reclame en buitenreclame (zoals billboards en abri’s) niet meer is toegestaan. Dit bereikt immers iedereen, ook de kwetsbare groepen.

Of het ook echt werkt, is weer een andere vraag. Spelers die geregistreerd staat in het CRUKS register zijn erg goed geworden in het omzeilen van CRUKS door te spelen bij no CRUKS casino’s.

Ook het sponsoren van televisieprogramma’s en sportclubs mag niet meer. Voor dit laatste is echter een overgangsperiode ingesteld, dit wegens lang lopende contracten, en gaat van kracht op 1 juli 2024. Indien legale aanbieders zich hier niet aan gaan houden, kunnen ze ook een boete van de Kansspelautoriteit verwachten.

Hoe zit het met affiliates en boetes?

Alhoewel affiliates geen vergunning bij de KSA hoeven aan te vragen, moeten ze zich wel aan regels houden. Kansspelautoriteit boetes kunnen dus ook aan affiliates uitgedeeld worden in geval van overtreding.

Zo moeten ook affiliates speciale aandacht schenken aan kwetsbare groepen, door aan te tonen dat minimaal 95% van het verkeer op de website 24 jaar of ouder is.

Boetes voor spelers

Spelers in Nederland mogen alleen spelen bij legale online casino’s. Indien je bij een illegaal casino speelt, dus een casino zonder KSA vergunning, loop je het risico op een boete van € 8.700 en krijg je tevens een strafblad.

Alhoewel er op moment van schrijven geen Kansspelautoriteit boetes zijn opgelegd aan spelers, moet je het risico absoluut niet lopen. Niet doen dus! Speel alleen bij de beste online goksites die legaal en veilig zijn. Hier loop je geen risico en speel je veilig en vertrouwd.