Verandering gokwetten Curaçao

Er heerst momenteel aanzienlijke verwarring omtrent de nieuwe kansspelwetgeving van Curaçao, genaamd de Landsverordening online kansspelen (LOK). In het begin van januari verspreidde het nieuws zich dat het parlement de LOK had afgewezen.

Deze informatie blijkt echter onjuist te zijn en is weerlegd door Javier Silvania, de minister van Financiën op het Antilliaanse eiland, middels een officiële verklaring. Desondanks blijft de vraag bestaan: Hoe zit dat nu precies en wat is nu de exacte stand van zaken betreffende de LOK?

Noodzaak voor nieuwe kansspelwetgeving

De kansspelwetgeving in Curaçao staat van oudsher bekend als uitermate liberaal en toegankelijk. Echter, de overheid streeft naar verandering, mede onder druk van gereguleerde partijen en de industrie in het algemeen.

Tot nu hadden slechts vier bedrijven een licentie, ook wel bekend als een ‘master licentie’. Deze bedrijven verlenen op hun beurt sub-licenties aan online casino’s volgens hun eigen regels, wat resulteert in beperkte overheidscontrole.

Buitenlandse casino’s zonder CRUKS

Casino’s met een buitenlandse vergunning, zoals die uit Curacao, zijn allemaal casino’s zonder CRUKS. Klinkt misschien negatief, maar dat valt wel mee.

Ook deze casino’s staan namelijk onder strenge controle van verschillende overheden. Alleen niet de Nederlandse overheid. Daarnaast is het voor sommige spelers ideaal, wanneer ze zich ingeschreven hebben bij CRUKS en toch gokken willen.

De veranderingen

In 2023 is dit systeem echter gewijzigd. Als onderdeel van de hervormingen zet de overheid een onafhankelijk orgaan, de Curaçao Gaming Authority (CGA), op. De CGA wordt verantwoordelijk voor het uitgeven en handhaven van licenties. Nu zullen exploitanten zelf licenties moeten aanvragen en daarvoor een vast tarief moeten betalen.

Het wetsvoorstel is al in het voorgaande jaar goedgekeurd en heeft sindsdien de consultatiefase doorlopen, voordat het aan het parlement werd voorgelegd ter goedkeuring en als wet geld wordt. In de tussentijd zijn de sub-licenties omgezet naar transitie licenties.

Van wetsvoorstel naar wet

Tijdens de consultatiefase heeft de Council of Advice het wetsvoorstel beoordeeld en heeft enkele opmerkingen gegeven, welke al verwerkt zijn in december van het voorgaande jaar voordat het aan het parlement werd voorgelegd.

LOK afgewezen?

Er ontstond echter midden januari verwarring toen het nieuws naar buiten kwam dat het parlement de LOK had afgewezen. Dit veroorzaakte opschudding in de iGaming-wereld, maar dit nieuws bleek onjuist te zijn, aangezien het parlement nog niet eens had gestemd.

Door onjuiste informatie en gebrekkige journalistiek ontstond deze verwarring. Minister van Financiën Silvania heeft echter het nieuws volledig ontkracht, en er is dus geen reden tot paniek.

Hoe staat het nu met de LOK?

Momenteel bevindt het wetsvoorstel zich in de fase waarin het wordt beoordeeld door een kleine groep parlementsleden. Deze fase vergt tijd, aangezien uitgebreide discussies plaatsvinden. Op het moment van schrijven bevindt het proces zich in deze fase.

Vervolgens zal het wetsvoorstel worden gepresenteerd, waarna leden vragen kunnen stellen en verzoeken kunnen indienen. Een tweede presentatie en debat zullen volgen, waarbij eerdere punten worden besproken voordat het wetsvoorstel daadwerkelijk in stemming wordt gebracht.

We hopen dat dit proces niet te veel tijd zal in beslag nemen en dat er snel meer duidelijkheid komt voor alle betrokken buitenlandse online casino’s, zodat eenieder weet waar hij staat.