Onderzoek boodschap verantwoord spelen

In de Wet Kansspelen op afstand staat vastgelegd dat jongeren en jongvolwassenen extra beschermd worden tegen overmatig (online) gokken. Deze wet heeft gevolgen voor de manier waarop online casino’s reclame mogen maken en op het beleid voor verantwoord spelen. Het is belangrijk dat deze doelgroep goed geïnformeerd wordt over de risico’s van gokken. Daarnaast mogen ze geen bonussen ontvangt en er gelden strikte limieten. De boodschap verantwoord spelen moet goed aankomen.

Maar wat vinden de jongvolwassenen hier zelf eigenlijk van? Waar hebben ze behoefte aan en wat willen ze juist niet horen? Ferro Explore heeft hier recentelijk onderzoek naar gedaan en heeft het rapport “Communicatie over de risico’s van kansspelen en beschikbare hulpmiddelen voor jongeren” gepresenteerd.

Het onderzoek over de boodschap verantwoord spelen

Het onderzoek is in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid uitgevoerd. Het was gericht op de communicatie naar jongeren over de risico’s van kansspelen. Ferro Explore voerde gesprekken met 16 jongvolwassenen tussen de 18 en 24 jaar die ervaring hebben met offline en of online gokken. Tijdens deze gesprekken zijn verschillende onderwerpen besproken met betrekking tot het spelen van kansspelen online en de bijbehorende risico’s. Op basis hiervan zijn enkele aanbevelingen gedaan aan het ministerie.

Risicobesef

Alle deelnemers aan het onderzoek realiseren zich voorafgaand aan het spelen dat er risico’s verbonden zijn aan gokken. Dit betreft in de eerste plaats het risico om de inzet te verliezen. Het verlies van de inzet wordt echter gezien als een gecalculeerd risico. En de deelnemers spelen alleen met geld dat ze kunnen missen.

Ten tweede zijn ze zich bewust van het risico om meer geld te verliezen dan gepland. De deelnemers vinden het prettig dat ze bij registratie een limiet moeten instellen, omdat dit hen het gevoel geeft meer controle te hebben. Deze twee risico’s worden genoemd omdat ze als ‘common knowledge’ worden beschouwd. Opvallend genoeg wordt het risico op kansspelverslaving niet specifiek genoemd. De bewustwording van de risico’s neemt toe naarmate ze vaker spelen, maar ze gaan niet actief op zoek naar informatie hierover.

verantwoord spelen slogans

Risicovol of problematisch gokgedrag

De deelnemers kunnen over het algemeen risicovol gokgedrag niet goed herkennen. Ze zijn niet goed op de hoogte van de indicatoren en signalen hiervan. Ze ervaren en beschrijven het heel simplistisch: je komt ofwel in financiële problemen en bent verslaafd, of je komt niet in financiële problemen. Dat er ook andere problemen kunnen ontstaan door overmatig spelen, wordt door hen niet gezien. Omdat ze het niet herkennen, zijn ze ook niet in staat om tijdig maatregelen te nemen betreffend verantwoord spelen of hulp in te roepen.

Communicatie over risico’s en hulpmiddelen

De groep is alleen bekend met informatie en communicatie over het gebruik van tools, het bestaan van hulpinstanties en andere verantwoord spelen zaken door informatie die vermeld is op de website van het online casino. Ze geven echter aan dat dit niet ideaal is, omdat je op dat moment al hebt besloten om te spelen. Er komt naar voren dat er een duidelijk kader of normen over gezond speelgedrag ontbreken, en dat hier wel behoefte aan is. De manier en het moment waarop en door wie dit wordt gebracht, moet wel bij de jongvolwassenen passen en hen aanspreken. Ze willen absoluut niet op belerende wijze aangesproken worden.

Aanbevelingen boodschap verantwoord spelen

Het onderzoek laat zien dat er een duidelijke behoefte is aan een kader en normen voor wat als normaal en wat als risicovol gokgedrag wordt beschouwd. Jongvolwassenen willen beter geïnformeerd worden over de risico’s van gokken. Maar dan wel door neutrale organisaties of via hun sociale omgeving, zoals via social media, op school of thuis.

Wat opvalt is dat jongvolwassenen niet snel hulp zouden zoeken bij bestaande instanties, maar eerder via een anonieme chat. Ze willen benaderd worden op een positieve manier, niet betuttelend. Dit onderstreept de noodzaak van effectieve en laagdrempelige communicatie over verantwoord gokken, zowel online als offline. De boodschap verantwoord spelen moet echt beter gecommuniceerd worden dan momenteel wordt gedaan.