Weer aangescherpte Beleidsregels Ksa (1)

Al sinds de inwerkingtreding van de wet Koa in 2021 houdt de Kansspelautoriteit voortdurend toezicht op en analyseert de situatie op de Nederlandse markt. Indien nodig worden de beleidsregels Ksa bijgesteld. Dit is al meerdere keren gebeurd en opnieuw staat nu het onderwerp Verantwoord Spelen centraal.

Op 29 april heeft de Ksa aangekondigd dat een deel van de nieuwe verantwoord spelen beleidsregels van kracht wordt op 3 juni 2024, terwijl een ander deel op 1 oktober 2024 ingaat. Deze nieuwe regels zullen een aanzienlijke impact hebben op zowel de spelers als de vergunninghouders zelf. De vrijheid van spelers die bij een Nederlands online casino spelen dat een vergunning van de Ksa heeft, zal nog verder worden beperkt.

Wat zijn deze nieuwe regels?

Eind 2023 zijn de nieuwe beleidsregels Ksa ter consultatie aangeboden, waarbij de betrokken partijen opmerkingen konden indienen bij de Kansspelautoriteit. Onder deze partijen vallen aanbieders, verslavingszorg en ervaringsdeskundigen. Deze hebben massaal gereageerd, gezien de ingrijpende aard van de voorgestelde maatregelen. Alle opmerkingen worden zorgvuldig bekeken en in overweging genomen. Dit heeft geleid tot het uitstellen van de publicatie en invoering, mede omdat de aanbieders meer tijd nodig hebben om zich voor te bereiden betreffende bijvoorbeeld personeel en ICT.

Op 3 juni zullen de aangepaste beleidsregels bekend worden gemaakt, die vervolgens op 1 oktober van kracht zullen worden. Maar waar draait het nu eigenlijk om?

Real-time monitoren en interventies

Het online casino moet het speelgedrag nauwlettend monitoren en binnen een uur reageren in geval van signalen of vermoedens van onmatig speelgedrag of kansspelverslaving. Bij een signaal moet het casino direct actie ondernemen door het account te blokkeren voor de rest van de maand, of totdat ze bewijs hebben dat de speler zich financieel kan veroorloven om door te spelen. Bij een vermoeden moet het casino ook het account blokkeren, totdat ze hebben vastgesteld dat er geen reden meer is tot vermoeden.

In tegenstelling tot voorheen heeft de Ksa nu duidelijk aangegeven wat de signalen zijn en waar de vermoedens op gebaseerd moeten zijn. Hierdoor weten de aanbieders precies waar ze op moeten letten en wanneer ze moeten ingrijpen. Dit vermindert aanzienlijk de onduidelijkheid en beperkt verschillende interpretatiemogelijkheden, zodat de aanbieders hun zorgplicht beter kunnen vervullen.

Opvragen bron van inkomsten

Het was tot nu toe onduidelijk wanneer er bewijs van bron van inkomsten moest worden opgevraagd. Dit was aan de online casino’s zelf om dit moment te bepalen. Er is nu echter een duidelijke grens vastgesteld voor het moment waarop de bron van inkomsten of welvaart moet worden gecontroleerd. Voor jongvolwassenen is deze grens vastgesteld op € 300 per maand, terwijl deze voor spelers van 24 jaar op € 700 is bepaald. Deze regel gaat reeds van kracht op 3 juni.

Wat gaat er verder nog gebeuren?

Maar er was nog meer nieuws in april. Er is ook een motie aangenomen door de meerderheid van de Tweede Kamer om online reclames voor gokken volledig te verbieden. Daarnaast moet het aanbieden van kansspelen met een zeer hoog risico, zoals online gokkasten, worden verboden. Beide maatregelen zijn verstrekkend.

Als deze daadwerkelijk worden ingevoerd, zullen spelers hun toevlucht zoeken tot buitenlandse online casino’s. Voor de aanbieders die in het bezit zijn van een Ksa vergunning is dit geen gunstige ontwikkeling, maar het heeft wel voordelen voor de spelers.

Voordelen van een buitenlandse online casino

Het spelen bij een buitenlands online casino, in andere woorden een online casino zonder Ksa kansspelvergunning, biedt vele voordelen:

Waar kan je veilig spelen zonder beperkingen?

Het is echter belangrijk om wel een online casino te kiezen dat veilig en betrouwbaar is, en indien mogelijk een licentie heeft van een goede kansspelautoriteit. Onze casino experts hebben talloze online casino’s uitgebreid getest en grondig geïnspecteerd. We raden dan ook ten zeerste aan om onze onafhankelijke casino recensies te raadplegen en deze als leidraad te gebruiken bij het maken van je keuze.